Cartes de batalla

Cartes de batalla
Estes cartes mostren una informació elemental: els punts d’atac i els punts de defensa. Per exemple, el capità moro, amb la seua espasa enorme, té 4 punts d’atac però només 1 de defensa.

La funció bàsica d’una carta de batalla és intentar furtar 1 tresor d’un altre mostrador. Els combats es produïxen quan un jugador té una carta de batalla i decidix convocar una batalla per un tresor concret. Quan açò passa, el jugador que la convoca ha d’indicar quin tresor desitja obtindre i, posteriorment, presenta una carta de batalla cara avall. Després de la declaració de guerra, el jugador que té eixe tresor en el seu mostrador ha de decidir si es defensa o no, tenint en compte que no pot veure amb quina carta l’atacaran.

A continuació es destapen les cartes i els punts es comparen. Si l’atac de qui ataca és major que la defensa de qui es defensa, el jugador atacant li furta el tresor que havia triat.

D’altra banda, alguns personatges tenen també habilitats. Per exemple les monleonetes són cartes de batalla que no es poden presentar en solitari, ja que tenen l’habilitat treball en equip. Juga unes quantes partides per descobrir les habilitats de tots els personatges. N’hi ha unes quantes!

Descarrega’t les instruccions completes!