Cartes de tresor

Cartes de tresor
Els tresors són objectes que els jugadors posseïxen i que tenen efectes permanents i acumulatius. La diferència fonamental amb la resta de cartes (batalla i especials) és que els tresors sempre han d’estar a la vista dels altres jugadors coŀlocats en filera en un espai imaginari que s’anomena mostrador. Tots els tresors poden ser furtats per altres jugadors en qualsevol moment de la partida, així que intenta protegir-los bé!

Entre els tresors, hi ha tres classes de cartes:

  • Els ingredients. Quan un jugador té 5 d’estes cartes al seu mostrador la partida s’acaba automàticament i este jugador guanya.
  • Els tresors de venda. Un jugador pot descartar-se d’una d’estes cartes i robar de la baralla, a canvi, el número de cartes que s’indica en la targeta.
  • Altres tresors. Són tresors amb funcions especials i ben diferents. Alguns t’ajudaran molt en la teua aventura!

Descarrega’t les instruccions completes!