Cartes extraordinàries

Cartes extraordinàries
Les cartes extraordinàries es publiquen d’una en una i es distribuïxen de manera molt limitada. Estes cartes tenen la particularitat que no estan a la venda, però es poden aconseguir mitjançant promocions a les nostres xarxes (Facebook, Twitter i Instagram) o tornejos.

Personatge misteriós

Data d’inici de distribució: 2018
Tipus: ?
Informació: ?

Ausiàs March

Data d’inici de distribució: 26/06/17
Tipus: Tresor
Informació: Este poeta del segle XV va conrear diversos temes en la seua literatura, especialment l’amor. És per això que esta carta extraordinària repartirà amor entre els jugadors de La Fallera Calavera. Quan un jugador tinga Ausiàs March al seu mostrador, tots els rivals que vulguen batallar pels tresors d’este jugador hauran de dir-li “amor, amor”. Si no ho fan, el jugador amb Ausiàs March al mostrador els podrà furtar una carta de la mà a l’atzar!

Tio Canya

Data d’inici de distribució: 30/11/16
Tipus: Batalla
Informació: Este personatge, inspirat en la cançó homònima d’Al Tall, té l’habilitat “Reviscola Tio Canya”. Tot i tindre només un punt d’atac i de defensa, Tio Canya sempre torna a la mà del jugador que l’ha utilitzat, tant si guanya com si perd la batalla. Per tant, el jugador que la té, sempre té com a mínim un punt de defensa. S’ha acabat això de perdre contra cagallons!